Home

De basis voor acupunctuur is de TCM theorie (Traditional Chinese Medicine).

    De Traditionele Chinese Geneeswijze gaat ervan uit dat:
  • er geen wezenlijke scheiding is tussen lichaam en geest;
  • je in wezen energie bent, zij het in een dichtere vorm dan bijvoorbeeld een gedachte of een blaadje van een bloem;
  • die energie zich in jouw lichaam op bepaalde plaatsen verdicht en concentreert in banen die meridianen genoemd worden;
  • er op die meridianen punten zijn waarmee blokkades kunnen worden opgeheven:┬áde acupunctuurpunten.